Eko-Efekt
DETEKTORY GAZU
MATERIAŁY FILTRACYJNE
MIERNIKI ZANIECZYSZCZEŃ

Przykładowe aplikacje

Powszechnie używaną metodą pomiaru DGW jest sensor katalityczny. Pomimo jego użyteczności w wielu aplikacjach, w niektórych przypadkach nie posiada wystarczających właściwości pozwalających na wiarygodne pomiary. Czytaj dalej
Rozwój komunikacji bezprzewodowej umożliwił wykorzystanie detektorów gazów toksycznych w aplikacjach, gdzie niezbędna jest możliwość zdalnego ciągłego monitorowania potencjalnych zagrożeń bez konieczności przeprowadzania kosztownych prac projektowych. Czytaj dalej
CO, jako produkt uboczny niezupełnego spalania występuje w prawie każdym pożarze, a ryzyko zaczadzenia jest bardzo duże. Czytaj dalej
Detektory fotojonizacyjne są dobrym rozwiązaniem w wielu programach obrony przed bronią masowego rażenia ze względu na możliwość wykonywania szybkich i dokładnych pomiarów. Czytaj dalej
Detektory fotojonizacyjne często wykorzystywane są do pomiarów stężeń Lotnych Związków Organicznych w wodzie lub glebie. Czytaj dalej