Eko-Efekt
DETEKTORY GAZU
MATERIAŁY FILTRACYJNE
MIERNIKI ZANIECZYSZCZEŃ

Wykorzystanie detektorów PID do kontroli dolnej granicy wybuchowości

Jednym z wielu wymogów związanych z monitorowaniem bezpieczeństwa w trakcie prac w przestrzeniach zamkniętych jest kontrola przestrzeni pod kątem stężenia gazów wybuchowych.Warunkiem wejścia i pracy w przestrzeni jest poziom stężenia gazów palnych poniżej 10% DGW (Dolnej Granicy Wybuchowości).

Powszechnie używaną metodą pomiaru DGW jest sensor katalityczny oparty na mostku Wheatstone’a. Pomimo jego użyteczności w wielu aplikacjach, w niektórych przypadkach sensor katalityczny nie posiada wystarczającej czułości na określoną substancję lub chemikalia obecne w przestrzeni mogą doprowadzić do całkowitego zaprzestania działania sensora. W tego rodzaju sytuacjach detektory fotojonizacyjne (PID) mogą zostać wykorzystane jako alternatywna, wysoce dokładna i odporna na wpływ substancji chemicznych metoda pomiaru 10% DGW w przestrzeniach zamkniętych.

Pełną notę otrzymasz po wypełnieniu i przesłaniu formularza.

Przykładowe modele detektorów dla aplikacji:

MultiRAE Plus

MiniRAE 3000