Gilzy ekstrakcyjne

Gilzy do pyłomierzy o wysokiej trwałości i czystości włókien

Opis

GILZY EKSTRAKCYJNE

  • wykonane z włókien szklanych nr. ET/119-ET/MG 160

stosowane są do zatrzymywania cząstek kurzu lub areozoli w gazie lub strumieniu powietrza. Charakteryzują się wysoką odpornością termiczną i chemiczną, czystością i pojemnością, posiadają te same własności jak filtry wykonane z włókien szklanych. Stosowane są w postaci cylindrycznej tam, gdzie woda kondensacyjna lub olej musi być oddzielony od sprężonego powietrza, gazów lub spalin (do celów analitycznych i technicznych).

  • wykonane z włókien kwarcowych ET/T293-ET/MK 360

Przeznaczone do kontroli emisji w wysokich temperaturach (do 900oC).W odróżnieniu od filtrów z włókien szklanych mogą być także stosowane do analiz gazów kwasowych. Wykazują wysoki stopień czystości i niską zawartość metali ciężkich. Dostępne w postaci walcowatej i cylindrycznej.

  • wykonane z włókien celulozowych

Gilzy filtracyjne wykonane z włókien celulozowych o wysokiej zawartości a-celulozy wykazują wysoką wytrzymałość mechaniczną i doskonałą pojemność retencyjną. Szczególnie zalecane są do ekstrakcji połączeń organicznych z mieszanin reakcyjnych, żywności, substancji naturalnych, lakierów i analizy lepiszczy w farbach, oznaczania kurzu i smoły.

TYPOWE WARTOŚCI
Jakość Materiał Przenikanie

DOP % 0.3 m

Odporność termicznaoC  Wzmocniony
ET/MG160;Nr 40 włókno szklane < 0,002 500 max.
ET/MK 360 włókno kwarcowe < 0,002 900 max. tak
T293 włókno kwarcowe < 0,002 900 max. nie
WYMIARY STANDARDOWE (średnica wewnętrzna x wysokość w mm)
ET/MG 160: nr 40   10×50        22×80          26×60         26×80        19×90       30×95
   33×88       33×94          35×150       43×123      53×145
ET/MK 360; T 293    22×62       25×50          30×77         34×150      35×150    43×123

Inne wymiary dostepne są na życzenie.

TYPOWA ZAWARTOŚĆ PIERWIASTKóW ŚLADOWYCH W JAKOŚCI
ET/MK  360- T 293 w μg/g
Al Ba Ca Cd Co Cr Cu Fe Mg Mn Na Ni Pb Sr Ti V Zn
300 10 250 <0,002 <0,5 2 2 50 25 2 100 2 <1 3 <1 <5 6

 

 

Załączniki do pobrania

Ulotka informacyjna gilz ekstrakcyjnych

Download