Eko-Efekt
DETEKTORY GAZU
MATERIAŁY FILTRACYJNE
MIERNIKI ZANIECZYSZCZEŃ

Zastosowanie detektorów CO w akcjach gaśniczych

W ostatnich latach Straż Pożarna uznała, pomiary stężenia tlenku węgla (CO) powinny być koniecznie wykonywane przez załogi samochodów strażackich. Tlenek węgla jako produkt uboczny niezupełnego spalania występuje w prawie każdym pożarze.

Obecnie, gdy pomieszczenia staja się coraz bardziej szczelne ryzyko zatrucia CO staje się coraz większe. Ilość zaczadzeń i wezwań znacznie przekracza możliwości wyspecjalizowanych w detekcji gazów chemicznych oddziałów ratowniczych, staje się więc konieczne wykonywanie takich pomiarów przez oddziały zajmujące się standardowymi akcjami gaśniczymi.

Pełną notę otrzymasz po wypełnieniu i przesłaniu formularza.

Przykładowe modele detektorów dla aplikacji:

Detektory jednogazowe: ToxiRAE 3

Detektory wielogazowe: QRAE II