Eko-Efekt
DETEKTORY GAZU
MATERIAŁY FILTRACYJNE
MIERNIKI ZANIECZYSZCZEŃ

Kontakt

EKO-EFEKT Sp. z o.o.
ul. Bolesława Prusa 8
20-064 LUBLIN
telefon: +48 81 747 43 53
fax: +48 81 740 33 45

e-mail: info@eko-efekt.pl

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI wydział Gospodarczy KRS
KRS nr: 0000187761 NIP: 712-015-41-75
Wysokośc kapitału zakładowego: 50.000,00 zł

Nr rejestru BDO: 000003591