Eko-Efekt
DETEKTORY GAZU
MATERIAŁY FILTRACYJNE
MIERNIKI ZANIECZYSZCZEŃ

Bezprzewodowy monitoring gazów toksycznych przy wydobyciu ropy naftowej i gazu

Pracownicy mający styczność z pracami związanymi z wydobyciem gazu i ropy naftowej narażeni są na ryzyko ekspozycji na gaz kwaśny – gaz zawierający H2S (siarkowodór) w potencjalnie toksycznych stężeniach. Prace zlokalizowane na gęsto zasiedlonych obszarach stwarzają dodatkowe zagrożenie narażenia ogółu społeczeństwa. Specjaliści ds. bezpieczeństwa potrzebują możliwości zdalnej obserwacji odczytów sensorów w czasie rzeczywistym, aby szybko podejmować decyzje oraz ograniczać stopień zagrożenia.

W miarę rozwoju technologii bezprzewodowych coraz bardziej wzrastała możliwość zastosowania systemów umożliwiających rozmieszczanie urządzeń monitorujących stężenia gazów bez konieczności przeprowadzania czasochłonnych prac projektowych i generujących koszty przygotowań dodatkowej infrastruktury. Kolejnym problemem były protokoły komunikacji, które zapewniałyby niezawodne i nieprzerwane przesyłanie danych niezależnie od przeszkód i warunków atmosferycznych oraz wysokie zapotrzebowanie energetyczne starych systemów. Problemy te rozwiązuje system bezprzewodowego monitoringu stężenia gazów MeshGuard oparty na rozproszonych systemach komunikacji.

Pełną notę otrzymasz po wypełnieniu i przesłaniu formularza.

Przykładowe modele detektorów dla aplikacji:

System detekcji gazów MeshGuard