Filtry z włókna szklanego

Wysokiej jakości filtry z włókna szklanego do zastosowań w monitoringu środowiska

Opis

MATERIAŁY FILTRACYJNE DO MONITORINGU ŚRODOWISKA

Zanieczyszczenia dymem lub spalinami pochodzącymi z fabryk lub pojazdów mechanicznych określane są terminem emisja. Ogólnym założeniem jest redukcja wielkości emisji w celu zminimalizowania degradacji środowiska. Niezbędne są pojedyncze pomiary lub ciągły monitoring. Materiały filtracyjne wykonane z włókien szklanych lub kwarcowych znalazły zastosowanie w wszelkiego typu istniejących aparatach do kontroli natężenia emisji.

Filtry z włókien szklanych wykonane są ze szkła boro-krzemowego, związanego syntetycznymi lepiszczami. Dzięki bardzo drobnym włóknom, umożliwiają wysoką sprawność przepływów, nawet bliską obszaru submikronowego, połączoną z dobrą przepuszczalnością i dobrą przepuszczalnością powietrza. Charakteryzuje je odporność chemiczna na większość roztworów organicznych i nieorganicznych i są one fizycznie i biologicznie obojętne. Są odporne termicznie do temperatury ok. 180oC, a przez krótkie okresy czasu nawet do 220-250 oC.

TYPOWE WARTOŚCI – FILTRY SZKLANE BEZ SPOIWA
JakośćGramatura g/m2Przenikanie

DOP % 0.3 m

Odporność termiczna   oC Grubość
MG A52< 0,002500 max.0,25
MG G65< 0,002500 max.0,28
MG 16075< 0,002500 max.0,40
MG A175< 0,002500 max.0,42
TYPOWA ZAWARTOŚĆ PIERWIASTKóW ŚLADOWYCH W JAKOŚCI  MG w μg/g
AsCdCrCuFeMnNiPbSbVZn
30,0312340020432150
TYPOWE WARTOŚCI – FILTRY SZKLANE ZE SPOIWEM 
JakośćGramatura g/m2Spadek ciśnienia 5,3 cm/sek. PaWydajność % (0,3 μm)Hydrofobowe/
hydrofilowe
Wykończenie
MG 227/1/606026099,9hydrofobowespoiwo o niskiej zawartości metali ciężkich
MG 46410740099,975hydrofobowespoiwo
MG 97228040099,99hydrofilowespoiwo
MG 2277535099,9hydrofobowespoiwo
MG 4008040099,999hydrofobowespoiwo
MG S7530099,985hydrofobowespoiwo
MG T7545099,999 (0,12μm)hydrofobowespoiwo
MG 1336/2-K10010436099,97hydrofobowelaminowane PET
TYPOWE ZASTOSOWANIA 
ZastosowanieMG 160MG 464MG 227/1/60MG 227
Kontrola zanieczyszczenia powietrzax
– z analizą chemicznąx
Pomiar stopnia zadymieniax
Kontrola emisji spalinxx
WYMIARY STANDARDOWE (średnica w mm)
2537454750557090100
110125142150185240
Inne wymiary dostępne na życzenie