Filtry z włókna szklanego

Wysokiej jakości filtry z włókna szklanego do zastosowań w monitoringu środowiska

Opis

MATERIAŁY FILTRACYJNE DO MONITORINGU ŚRODOWISKA

Zanieczyszczenia dymem lub spalinami pochodzącymi z fabryk lub pojazdów mechanicznych określane są terminem emisja. Ogólnym założeniem jest redukcja wielkości emisji w celu zminimalizowania degradacji środowiska. Niezbędne są pojedyncze pomiary lub ciągły monitoring. Materiały filtracyjne wykonane z włókien szklanych lub kwarcowych znalazły zastosowanie w wszelkiego typu istniejących aparatach do kontroli natężenia emisji.

Filtry z włókien szklanych wykonane są ze szkła boro-krzemowego, związanego syntetycznymi lepiszczami. Dzięki bardzo drobnym włóknom, umożliwiają wysoką sprawność przepływów, nawet bliską obszaru submikronowego, połączoną z dobrą przepuszczalnością i dobrą przepuszczalnością powietrza. Charakteryzuje je odporność chemiczna na większość roztworów organicznych i nieorganicznych i są one fizycznie i biologicznie obojętne. Są odporne termicznie do temperatury ok. 180oC, a przez krótkie okresy czasu nawet do 220-250 oC.

TYPOWE WARTOŚCI – FILTRY SZKLANE BEZ SPOIWA
Jakość Gramatura g/m2 Przenikanie

DOP % 0.3 m

Odporność termiczna   oC  Grubość
MG A 52 < 0,002 500 max. 0,25
MG G 65 < 0,002 500 max. 0,28
MG 160 75 < 0,002 500 max. 0,40
MG A1 75 < 0,002 500 max. 0,42
TYPOWA ZAWARTOŚĆ PIERWIASTKóW ŚLADOWYCH W JAKOŚCI  MG w μg/g
As Cd Cr Cu Fe Mn Ni Pb Sb V Zn
3 0,03 12 3 400 20 4 3 2 1 50
TYPOWE WARTOŚCI – FILTRY SZKLANE ZE SPOIWEM 
Jakość Gramatura g/m2 Spadek ciśnienia 5,3 cm/sek. Pa Wydajność % (0,3 μm) Hydrofobowe/
hydrofilowe
Wykończenie
MG 227/1/60 60 260 99,9 hydrofobowe spoiwo o niskiej zawartości metali ciężkich
MG 464 107 400 99,975 hydrofobowe spoiwo
MG 972 280 400 99,99 hydrofilowe spoiwo
MG 227 75 350 99,9 hydrofobowe spoiwo
MG 400 80 400 99,999 hydrofobowe spoiwo
MG S 75 300 99,985 hydrofobowe spoiwo
MG T 75 450 99,999 (0,12μm) hydrofobowe spoiwo
MG 1336/2-K100 104 360 99,97 hydrofobowe laminowane PET
TYPOWE ZASTOSOWANIA 
Zastosowanie MG 160 MG 464 MG 227/1/60 MG 227
Kontrola zanieczyszczenia powietrza x
– z analizą chemiczną x
Pomiar stopnia zadymienia x
Kontrola emisji spalin x x
WYMIARY STANDARDOWE (średnica w mm)
25 37 45 47 50 55 70 90 100
110 125 142 150 185 240
Inne wymiary dostępne na życzenie