Permalevel® Featherweight system kontroli masy butli

Opis

Permalevel® Featherweight  to stały system monitorowania masy butli CO2 i gazów obojętnych. Najdokładniejszy i najszybciej działający system monitorowania strat stałych tego typu. Zdolny do wykrywania utraty masy czynnika z dokładnością do 1% w systemach gazu obojętnego, CO2 i czystych środków, a także oprócz utraty wagi, zapewni dokładną procentową utratę ciśnienia w systemach gazu obojętnego związaną z wyciekiem zawartości czynnika.

Wyciek czynnika może spowodować nieprawidłowe działanie całego systemu tłumienia ognia, a jeśli nie zostanie wykryty, może spowodować nieskuteczne uwalnianie środka, który może nie ugasić pożaru. Katastrofalny wyciek, który rozprasza całą zawartość cylindra, jest natychmiast widoczny; jednak powolny wyciek w czasie jest bardzo trudny do wykrycia. Powolny wyciek powodujący 10% spadek masy czynnika CO2 wymaga całkowitej wymiany systemu i 5% w przypadku stosowania czystych środków lub systemów gazu obojętnego. Dlatego konieczne jest, aby zdawać sobie sprawę z powolnego wycieku, aby umożliwić konserwację przed wystąpieniem awarii.

System zapewnia ciągłą ochronę i monitoring zasobów, przy wykorzystaniu jednej głównej jednostki sterującej do wyświetlania stałych wahań masy czynnika w wysokociśnieniowych instalacjach gazowych, obejmujących do dwunastu butli.

Podczas wycieku system pokaże dokładną wielkość strat czynnika, w tym procentową stratę w każdym cylindrze, a jeśli monitoruje Inergen™, pokaże straty ciśnienia, które są nierozerwalnie związane z masą.  Wszystkie dane są wyświetlane na pełnokolorowym wyświetlaczu 4.3 cala.

Załączniki do pobrania

Ulotka informacyjna miernika Portalevel Max Plus

Download