GAS 3000R Analizator referencyjny

Stacjonarny analizator referencyjny wykonujący do pięciu pomiarów jednoczesnie za pomocą sensorów wykorzystujących różne techniki pomiarowe: elektrochemię, termokonduktometrię, pomiary w podczerwieni i detektor paramagnetyczny.

Opis

GAS 3000R
Stacjonarny analizator gazów procesowych

Wykonuje pomiary metodami referencyjnymi z wykorzystaniem:

 • Specyficznych detektorów NDIR
  • Micro-flow do pomiarów w zakresach ppm: CO, CO2, NO, SO2
  • Dwuwiązkowy w zakresach %: CO, CO2, CH4, CxHy, SO2, NO, N2O
 • Grzanego detektora paramagnetycznego:
  • pomiar stężenia tlenu w zakresach %.
 • Specyficznego detektora TCD (temokonduktometrycznego):
  • H2 w powietrzu, N2 lub CO2 w zakresie do 100%
  • CO2 w N2 lub powietrzu w zakresie do 100%
  • CH4 w powietrzu lub CO2 w zakresie do 100%
  • Argon, butan, propan, Hel w powietrzu w zakresie do 100%
 • Ogniw elektrochemicznych w wykonaniu przemysłowym:
  • H2S od 500 ppm do 9999 ppm
  • O2 w zakresach od 0-5% do 0-100%

Cechy ogólne

 • Do pięciu kanałów pomiarowych w jednym analizatorze, zależnie od konfiguracji
 • Wyświetlacz LCD (240×128 mm) do jednoczesnej prezentacji wyników pomiarów.
 • Klawiatura do konfiguracji i kalibracji analizatora.
 • Liniowe wyjście 4-20 mA dla każdego kanału pomiarowego.
 • Do 10 przekaźników alarmowych do ustawień alarmu niskiego i wysokiego.
 • Po 2 dowolnie konfigurowalne poziomy alarmu dla każdego kanału.
 • Złącze szeregowe RS232 do transferu danych czasie rzeczywistym (w formacie .txt) do komputera (oprogramowanie dostarczane jest z analizatorem).
 • Przepływomierz z zaworem igłowym do regulacji przepływu gazu.
 • Wewnętrzna regulacja przepływu do zapewnienia ciągłego przepływu 100 ml/min przy przepływie próby na wlocie od 0,2 do 0,5 l/min (dot. detektora paramagnetycznego

Opcje:

 • Integracja systemu
 • Oprogramowanie emisyjne SCADA CEM

Ulotka informacyjna analizatora GAS 3000R

Download

Ulotka informacyjna analizatora GAS 3000R do analiz biomasy

Download

Ulotka informacyjna analizatora GAS 3000R do analiz biogazu

Download

Ulotka informacyjna analizatora GAS 3000R do analiz spalin

Download

Ulotka informacyjna konwertera NOx

Download