Strona korzysta z plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki. Dowiedz się więcej...

szukaj  


    Przykładowe aplikacjeDETEKTORY PID W POMIARACH LZO W WODZIE I GLEBIE    Drukuj stronę


 

Detektory PID w pomiarach LZO w wodzie i glebie
 
Detektory fotojonizacyjne często wykorzystywane są do pomiarów stężeń Lotnych Związków Organicznych (LZO) w wodzie lub glebie. Przykładowo, częstymi użytkownikami detektorów PID są hydrolodzy i inżynierzy środowiskowi stosujący je do monitoringu rozpuszczalników chloropochodnych ( np. perchloroetylenu) oraz paliw (benzyna, olej napędowy) w glebie lub wodzie gruntowej podczas działań takich jak ekstrakcja oparów glebowych czy wykopaliska.
Detektory PID mogą być także wykorzystywane do monitorowania wycieków i gazów z oczyszczalni ścieków.
Chociaż PID-y nie mogą być wykorzystywane do bezpośrednich pomiarów z tych źródeł, mogą pośrednio mierzyć opary przez nie emitowane. W wyniku badań Hewitt i Lukas stwierdzili liniowy związek pomiędzy powierzchniową odpowiedzią PID a stężeniem w glebie benzenu, toluenu, ksylenów, dichloroethylenów, trichloroetylenu
i perchloroetylenu.
 
 

Pełną notę otrzymasz po wypełnieniu i przesłaniu formularza.

Przykładowe modele detektorów dla aplikacji:

MiniRAE Lite

MiniRAE 3000


 

 

 

 

 

 

 
analizatory | detektory | detektor gazów | detektor fotojonizacyjny | PID | LZO | TOC | detektor gazu | detektor | wykrywacz | miernik | detektor | tlenomierz | eksplozymetr | metanomierz | detektor radiacji | dozymetr | dozymetry | rae systems | rurki wskaźnikowe | wykrywacze rurkowe | filtry kwarcowe | gilzy ekstrakcyjne | materiały filtracyjne | gilzy | sączki | analizator | metan | propan | analizatory | detektory | detektor | wykrywacz | miernik | detektor | tlenomierz | eksplozymetr | metanomierz | detektor radiacji | dozymetr | dozymetry | rae systems | rurki wskaźnikowe | wykrywacze rurkowe | filtry kwarcowe | gilzy ekstrakcyjne | materiały filtracyjne | gilzy | sączki | analizator | metan | propan | detektor gazów | detektor fotojonizacyjny | PID | LZO | TOC | detektor gazu | analizatory | detektory | detektor gazów | detektor fotojonizacyjny | detektor | wykrywacz | miernik | detektor | tlenomierz | eksplozymetr | metanomierz | detektor radiacji | dozymetr | dozymetry | rae systems | rurki wskaźnikowe | wykrywacze rurkowe | filtry kwarcowe | gilzy ekstrakcyjne | materiały filtracyjne | gilzy | sączki | analizator | metan | propan | PID | LZO | TOC | detektor gazu  
 
   Eko-Efekt Sp. z o.o.  ul. B. Prusa 8,  20-064 Lublin  tel.: 081 747 43 53   fax: 081 740 33 45  e-mail: info@eko-efekt.pl  
home drukuj wstecz do góry
Copyright (c) 2007 Pomarex