Strona korzysta z plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki. Dowiedz się więcej...

szukaj  


       Drukuj stronę

PGA 600

 
PGA 600
Przenośny analizator gazów do pomiarów w terenie
PGA 600 to wykonywany według potrzeb klienta przenośny analizator, posiadający sześc niezależnych kanałów pomiarowych. Jego zastosowania to przede wszystkim analizy biogazu na składowiskach odpadów, w oczyszczalniach ścieków i wysypiskach śmieci, oraz wszędzie tam, gdzie wymagana jest szybka i dokładna analiza w terenie.

 Główne zalety

  • Analizator zintegrowany w trwałej, wodo- pyło- i gazoszczelnej walizce o stopniu ochrony IP67 (po zamknięciu) walizce. Odporna jest również na związki chemiczne i korozję, dzięki czemu zapewnia pełną ochronę analizatora.
  • Sześć niezależnych kanałów pomiarowych.
  • Wysoka dokładność, stabilność i powtarzalność odczytów.
  • Szeroki zakres sensorów montowanych w dowolnych kombinacjach.
  • Zintegrowany osuszacz gazów  - chłodnica Peltier’a lub membrana nafionowa.
  • Kondycjonowanie i pobór gaz dostosowany do miejsca poboru próby i rodzaju analizy.
Niektóre typowe zastosowania:
Biogaz: O2, CO2, CH4, H2S, LZO
Biomasa: O2, CO, CH4, H2, ...
Oczyszczalnie ścieków: CH4, H2S, O2, Cl2, LZO,...
 
 
Pliki do pobrania:

Sensy 4

 
S E N S Y  4
 
Przenośny analizator wielogazowy do pomiarów w przemyśle i środowisku

Iskrobezpieczny zgodnie z ATEX II 2G-EEx iad IIC T4/T5

  •  Równoczesny pomiar do 4 gazów (palne, toksyczne, tlen i LZO)
  • Zaprojektowany by spełniać wymagania monitoringu gazów na składowiskach odpadów, zakładach chemicznych i petrochemicznych, na platformach wiertniczych, w marynarce i wojskowości.
  • Trwała obudowa IP65 z anodyzowanego aluminium pokrytego trwałym tworzywem elastycznym. Wkrótce dostępny również w wykonaniu ze stali nierdzewnej AISI 316L
  • Zaawansowane technologicznie rozwiązania I niezwykle szeroki wybór sensorów możliwych do zamontowania w dowolnie wybranej kombinacji.
 
Przykładowe zastosowania:

Wysypiska odpadów

Analiza bioazu
Analizy w remediacji gruntów
Kontrola procesów odsiarczania biogazu
Oczyszczalnie ścieków i wód odsiąkowych
Prace konserwacyjne w kanalizacji
Składowiska odpadów niebezpiecznych…
 
Bezpieczeństwo i kontrola procesów w przemyśle
Marynarka, drukarnie, hutnictwo stali i metali nieżelaznych, browarnictwo i gorzelnictwo, przechowywanie i pakowanie żywności, chłodnictwo przemysłowe, przemysł celulozowo-papierniczy, stacje transformatorowe, kotłownie, lotnictwo wojskowe i cywilne, przemysł samochodowy, malarnie, lakiernie, utylizacja materiałów i odpadów niebezpiecznych, kontrola szczelności instalacji przemysłowych...
 
Przemysł chemiczny
Magazyny chemikaliów
Produkcja nawozów sztucznych
Przemysł siarkowy
Przemysł elektroniczny
Przemysł farmaceutyczny
Przemysł tworzyw sztucznych….
 
Przemysł petrochemiczny
Platformy wiertnicze
Rafinerie
Dystrybucja paliw i gazu ziemnego
Stacje paliw
Centra dystrybucji rozpuszczalników
Magazyny paliw i stacje przeładunkowe...
 
Pliki do pobrania:
formularz aplikacyjny analizatorów G.E.I.T.
Lista sensorów dostępnych w analizatorze Sensy4
Ulotka informacyjna analizatora SENSY 4

Seria ToxiRAE PRO - Nowość!

 

  

 

 

 

Osobiste. Sprawdzone. Bezprzewodowe

 Seria ToxiRAE Pro to największa rodzina detektorów osobistych przeznaczonych dla przemysłu charakteryzujących się możliwością bezprzewodowego przesyłania bieżących odczytów. Detektory ToxiRAE Pro monitorują pełen zakres najpowszechniej występujących w przemyśle gazów toksycznych (ToxiRAE Pro), lotnych związków organicznych (ToxiRAE Pro PID) oraz gazów palnych (ToxiRAE Pro LEL).

 

Ujednolicony standard.

Wszystkie wersje serii ToxiRAE Pro charakteryzują się podobieństwem wyglądu, interfejsu użytkownika, procedur kalibracji i konserwacji, współpracują z jednym oprogramowaniem ProRAE Studio II umożliwiającym konfigurację miernika, przesyłanie danych i analizy punktów krytycznego zagrożenia oraz mają wiele wspólnych podzespołów i akcesoriów. Wszystkie te cechy wspólne pozwalają użytkownikowi zmniejszyć koszty szkoleń i utrzymania poszczególnych mierników.


Łatwość konserwacji i kalibracji.

Detektory ToxiRAE Pro zostały zaprojektowane w sposób umożliwiający łatwe i skuteczne przeprowadzanie konserwacji i kalibracji. Sensor montowany na zasadzie plug-and-play, wymienne w warunkach polowych filtr i akumulator plus automatyczna stacja AutoRAE 2 przeprowadzająca testowanie i kalibrację po naciśnięciu jednego przycisku.

 

Łatwość obsługi.

Największy w klasie wyświetlacz umożliwia szybki bezpośredni odczyt wszystkich najważniejszych parametrów niezbędnych w trakcie pracy z urządzeniem.

 

Pliki do pobrania:
Ulotka informacyjna ToxiRAE PRO EC
Ulotka informacyjna ToxiRAE PRO LEL
Ulotka informacyjna ToxiRAE Pro PID

ToxiRAE PRO PID - Nowość!

 

ToxiRAE Pro PID  jest najmniejszym na świecie profesjonalnym miernikiem jednogazowym do kontroli lotnych substancji organicznych z bezprzewodowym przesyłem danych.

Dzięki zamontowanemu sensorowi PID nowej generacji ToxiRAE Pro PID natychmiast wykrywa i mierzy ponad 300 różnych związków organicznych.  Wbudowana w pamięci detektora biblioteka 190 współczynników korekcyjnych umożliwia automatyczny odczyt stężenia określonego składnika.

·   Bezprzewodowy dostęp do odczytów stężeń i statusów alarmów w czasie rzeczywistym z dowolnej lokalizacji.

·   Niezawodna pięciokanałowa identyfikacja warunków alarmowych bezpośrednio w mierniku oraz systemie zdalnej kontroli.

·    Współczynniki korekcyjne dla 190 gazów wybudowane w pamięci urządzenia.  

·   Największy czytelny wyświetlacz wśród dostępnych detektorów jednogazowych i trwała, wzmocniona obudowa.

·   Ciągła rejestracja danych.

·   Wymienny sensor, filtr i akumulator Li-Ion.

·   Dopuszczenia do użytkowania w strefie zagrożenia wybuchem.

 

  
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pliki do pobrania:
Ulotka informacyjna ToxiRAE PRO PID
analizatory | detektory | detektor gazów | detektor fotojonizacyjny | PID | LZO | TOC | detektor gazu | detektor | wykrywacz | miernik | detektor | tlenomierz | eksplozymetr | metanomierz | detektor radiacji | dozymetr | dozymetry | rae systems | rurki wskaźnikowe | wykrywacze rurkowe | filtry kwarcowe | gilzy ekstrakcyjne | materiały filtracyjne | gilzy | sączki | analizator | metan | propan | analizatory | detektory | detektor | wykrywacz | miernik | detektor | tlenomierz | eksplozymetr | metanomierz | detektor radiacji | dozymetr | dozymetry | rae systems | rurki wskaźnikowe | wykrywacze rurkowe | filtry kwarcowe | gilzy ekstrakcyjne | materiały filtracyjne | gilzy | sączki | analizator | metan | propan | detektor gazów | detektor fotojonizacyjny | PID | LZO | TOC | detektor gazu | analizatory | detektory | detektor gazów | detektor fotojonizacyjny | detektor | wykrywacz | miernik | detektor | tlenomierz | eksplozymetr | metanomierz | detektor radiacji | dozymetr | dozymetry | rae systems | rurki wskaźnikowe | wykrywacze rurkowe | filtry kwarcowe | gilzy ekstrakcyjne | materiały filtracyjne | gilzy | sączki | analizator | metan | propan | PID | LZO | TOC | detektor gazu  
 
   Eko-Efekt Sp. z o.o.  ul. B. Prusa 8,  20-064 Lublin  tel.: 081 747 43 53   fax: 081 740 33 45  e-mail: info@eko-efekt.pl  
home drukuj wstecz do góry
Copyright (c) 2007 Pomarex